แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย สามารถแจ้งชำระเงินได้ 2 ช่องทางคือ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แจ้งกลับมาที่ Line : @PUNPORT

**กรุณาเลือกยืนยันช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น**

แจ้งชำระผ่านแบบฟอร์ม

  ชื่อ-นามสกุล*

  LINE ID*

  EMAIL*

  รหัสเทมเพลต*

  ยอดสั่งซื้อ

  ชำระเงินผ่าน*
  บัญชี SCB 271-2-39139-1

  หลักฐานการชำระเงิน*

  เพิ่มเติม

  แจ้งชำระผ่านไลน์

  ลูกค้าที่สั่งซื้อสามารถแจ้งชำระผ่าน Line : @PUNPORT โดยระบุรายละเอียดการสั่งซื้อดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • EMAIL
  • รหัสเทมเพลต
  • ยอดสั่งซื้อ
  • แนบหลักฐานการโอนชำระเงิน